Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Boncsérné Habarics Kitti (a továbbiakban: Szolgáltató) által a bhabaricskitty.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a rendelés feladásával, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át!

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Szolgáltató által kínált Szolgáltatás / Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató, vagy közreműködője által történik. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat az a Felhasználól veheti igénybe, aki megadja a vásárláshoz szükséges információkat és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési szabályzatot. 

A Szolgáltató adatai: 
Adószám:68042101-1-33
Székhelye: 2119 Pécel, Szent Erzsébet krt. 20./2.
Bankszámlaszáma: 11773449-00756653-00000000
Postázási cím: 2119 Pécel, Szent Erzsébet krt. 20./2.
Email címe: info@bhabaricskitty.hu 
Honlap: bhabaricskitty.hu
A Szolgáltató működésének helye és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarországról vagy más külföldi ország területéről nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. 
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (Weboldal, Facebook oldal, Google Forms, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

1.3. A Szolgáltató által nyújtott termékek, Szolgáltatások: 

A Szolgáltató Weboldalán mesekönyveket, egyedi, névre szóló meséket és verseket, elektronikus úton kézbesített grafikai ajándékokat és a hozzájuk  kapcsolódó szolgáltatásokat lehet megrendelni.

A termékek vételára a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, mely forintban értendő. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítási költségek a számlázáskor a kiválasztott termékek kiegészítendő többletköltségeként szerepelnek.

Termékeink tartalmazhatnak egy vagy több reklámoldalt, ezeken a többi kiadványunkat/termékünket mutatjuk be. 

1.4. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

1.5. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

1.7. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, aki betöltötte a 18. életévét, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.   

2. Megrendelés

2.1. A megrendelést a Szolgáltató által biztosított lehetőségeken keresztül adhatja le. A szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. 

A mesekönyvek, egyedi grafikus ajándékok és az egyedi mesék és versek kizárólag a Szolgáltató által biztosított felületeken (webshop) rendelhető meg. Webshopon keresztül történő megrendeléskor a Felhasználó kiválasztja a kívánt terméket és valós adatokkal kitölti a rá vonatkozó adatokat. 
Miután beérkezik a megrendelés és feldolgozásra kerül, a Felhasználó  visszaigazoló e-mailt kap az általa előzetesen a webshop-ban megadott e-mail címre. 

Az e-mailben szerepelnek a Felhasználó és a Szolgáltató adatai, az utalási adatok. A felhasználó a megrendelést követően a szolgáltatás vagy termék ellenértékét átutalással egyenlíti ki. A számla ellenértékének befizetését és feldolgozását követően a megrendelt termékeket elküldjük a Felhasználó felé 1-7 munkanapon belül.

Egyedi ajándékok esetében, miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását és elkészítettük a rendelt személyre szabott mesét, verset vagy grafikus ajándékot, az ellenérték kiegyenlítése után a Felhasználónak, a rendeléskor megadott e-mail címére küldjük az elkészült terméket A4-es méretben, PDF és PNG formátumban. Az egyedi rendelésre készült termékek elkészítési időtartama 7 munkanap, bármilyen ettől való eltérést a Szolgáltató azonnal jelez a Felhasználó felé, az általa megadott elérhetőségek egyikén.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak a bruttó, fizetendő végösszeget tartalmazzák a házhoz szállítás díját kivéve. A Megrendelés leadásánál feltüntetett végösszeg minden esetben a teljes bruttó fizetendő összeget tartalmazza. A Szállítási díj a rendelt csomag méretétől, a kiszállítási helytől függően eltérhet, ezért ennek pontos összege a számlán kerül feltüntetésre.

Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A megrendelés teljesítésekor a Felhasználó elektronikus számlával egybekötött visszaigazoló e-mailt, a rendelés teljesítéséről.

2.3. A megrendelés lemondható a megrendelés elküldését követő munkanap 10 óráig e-mailen, az info@bhabaricskitty.hu címen.   

2.4. A rendelés teljesítésével kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Amennyiben a Felhasználó a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést az Kézbesítő/Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Felhasználót az általa a megrendelés során a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) napon belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre.

2.5. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Fizetési feltételek

3.1. A rendelés értékének kiegyenlítése átutalással történik, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a megrendelés visszaigazoló e-mailt a Felhasználó megkapta. Sikeres fizetés esetén a Felhasználó a fizetett számlát és a fizetés tényét visszaigazoló e-mailt kap. 

4. Elállás

4.1.A Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 § c) pontjának értelmében nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Szolgáltató a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó megrendelése alapján személyére szabtak. (Ilyen termékek pl. névre dedikált könyvek, egyedi, személyre szóló vers és mese, stb.) 

A Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését elutasíthatja. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára.

4.2. A kézbesítésre került megrendelés nem mondható vissza, elállás nem lehetséges. 

5. Panaszkezelés

5.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

E-mail cím: info@bhabaricskitty.hu

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

5.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

5.3. Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

   Budapest Főváros Kormányhivatala

   Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

   Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

   Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

   Telefonszám: +36-1 450-2598

   E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

   Budapesti Békéltető Testület

   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

   Telefonszám: +36 (1) 488-2131

   Fax szám: +36 (1) 488-2186

   E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

6. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

7. Szerzői jogok

7.1 . A bhabaricskitty.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a bhabaricskitty.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

7.2. A bhabaricskitty.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalakra való hivatkozással lehet.

7.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

7.4. Tilos a bhabaricskitty.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a bhabaricskitty.hu weboldalon vagy annak bármely részén módosítható vagy indexelhető.

7.5. A bhabaricskitty.hu név szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

7.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

8. Záró rendelkezések

8.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

8.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

8.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

8.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.7. A bhabaricskitty weboldal üzemeltetéséről az Impresszumban található további tájékoztatás.